Sloopwerken

Sloopwerken: veilig en circulair

Slopen begint bij ons niet met hakken of breken, maar met overleg. Op basis van een grondige analyse stellen we een gedetailleerd plan van aanpak op. Hierbij houden we uiteraard rekening met alle wensen en eisen van zowel opdrachtgever als omgeving.

Circulariteit en hergebruik

Ook maken we vooraf al een inventarisatie van de te verwachten afvalstromen, zodat we vrijkomende materialen optimaal kunnen hergebruiken. Zo belasten we het milieu minder en zorgen we samen voor een schonere wereld. Vissers onderscheidt zich door op een verantwoorde manier om te gaan met mensen, milieu, omgeving, energie en grondstoffen.

Totaal- en renovatiesloop

Al sinds 1945 voeren we de mooiste opdrachten uit en zijn we een vertrouwd partner voor zowel totaal- als renovatiesloop. We denken met u mee en bieden een maatwerk oplossing. Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze werkprocessen en dienstverlening te waarborgen, beschikken wij over diverse certificeringen van onafhankelijke instanties. Hierdoor is veiligheid, duurzaamheid en circulariteit geborgd in de bedrijfsprocessen. Dit vindt plaats vanaf voorbereiding tot en met het werkveld op de projectlocatie. Middels een strakke planning, goede communicatie en zorg voor de omgeving voeren we ieder project voorspoedig uit.

Mutatiesloop en -onderhoud

Vissers is specialist in mutatiesloop en mutatieonderhoud. Dit precisiewerk voeren we voornamelijk uit voor bouwkundig aannemers in opdracht van woningcorporaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vernieuwen van badkamers, keukens en toiletruimtes en de vele aanpassingen in de energetisch sector. Naast de feitelijke sloop- en demontagewerkzaamheden is goed contact met de bewoners belangrijk. Wij zorgen ervoor dat de werkplek schoon achterblijft en we beperken hinder, bijvoorbeeld in de vorm van stof.

Boren en zagen

In het verlengde van het reguliere sloopwerk verzorgen we ook steeds vaker boor- en zaagwerk. Met onze eigen gespecialiseerde mensen spelen we in op de behoeften van onze opdrachtgevers. U kunt hierbij denken aan het boren en zagen van alle denkbare sparingen in beton, (natuur)steen en asfalt.

Demontage en montage

Vaak treffen wij op sloopterreinen nog veel bruikbare onderdelen aan, zoals productielijnen en bijvoorbeeld ook staalconstructies die hergebruikt kunnen worden. Wij kunnen complete productielijnen demonteren én voor een nieuwe bestemming zorgen. Ook historische gevels, kunstobjecten of zelfs complete hallen ontmantelen wij met uiterste precisie en bouwen we desgewenst elders weer op.

Calamiteiten

Bij calamiteiten (zoals bijvoorbeeld schade na brand) is Vissers uw partner bij het afzetten, saneren, slopen en opruimen van de locatie. Wij werken in dit soort situaties vaak samen en/of in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, brandweer en gemeente.