Geschiedenis

Geschiedenis Vissers

Vissers is begonnen als bouwer medio jaren 1950. Men bouwde noodwoningen, schoolgebouwen e.d. met al snel de specialisatie van timmerfabriek erbij. In de timmerfabriek produceerde men kozijnen en trappen. Gaandeweg werd er gevraagd of Vissers ook af kon breken en al snel bleek dat goed uit te pakken. Steeds meer werd er gesloopt en na de voltooiing van de sloop van Station Utrecht Centraal besefte men dat slopen ongemerkt de overhand kreeg.

De familie Vissers was inmiddels gegroeid en had meerdere kinderen, er werd medio 1975 besloten de werkzaamheden te splitsen, vanaf dat moment ging Aann.- en Handelsbedrijf Vissers BV (later Vissers Sloopwerken) zich volledig richten op sloopwerken! (andere kinderen van Piet Vissers zetten de activiteiten timmerwerken voort, zo zijn er nog steeds een keukenbedrijf en een timmerbedrijf gevestigd in Oosterhout die ontsproten uit de Vissers familie)

Sloopwerken werden voortvarend opgepakt, het sloopbedrijf groeide al snel uit tot een landelijke speler, vooral ook door de werkzaamheden aan spoor NS, specialisatie in schoorstenensloop, sloop voor Betuwelijn en dergelijke. Vissers Sloopwerken liep voorop wat betreft ontwikkelingen in de branche, zo werd er al vroeg met sloopsorteergrijpers gewerkt. Ook was Vissers in Nederland één van de eerste met een sloopkraan met (UHD - Ultra High Demolition) Lange Giek. Met een sloopkraan met UHD kon op grote hoogte (toen ca. 30 tr.) gesloopt worden. Meerdere malen werd Vissers ingehuurd door collega bedrijven om de bovenste meters van gebouwen en torens te verwijderen.

Toen begin jaren 1990 asbest een issue werd zag Vissers dat direct als kans. Als één van de eerste in Nederland startte Vissers een eigen asbestbedrijf (Asbestsanering en Milieutechniek Vissers BV) en werden asbestsaneringen uitgevoerd. Het bedrijf draaide op volle toeren toen eind 2000 het noodlot toesloeg, binnen 3 dagen overleden de toenmalige eigenaar, Stan, en zijn vader, Piet, in december. Daarmee verloor het bedrijf zijn oprichter en eigenaar en daarmee kwam het voortbestaan in acuut gevaar. Door slagvaardig optreden van de weduwe, Mevr. Vissers, werd een geschikte overnamekandidaat gevonden in sloopbedrijf M. Heezen BV uit Eindhoven. De bedrijven hadden in het verleden al vaker samengewerkt en beschikten over hetzelfde DNA.

Vissers maakt heden deel uit van de Heezen Bedrijven, een groep bedrijven dat elkaar versterkt. Binnen onze “familie” beschikken we nu over alle gewenste disciplines:

- Sloopwerken

- Asbestsanering

- Bodemsanering

- Boren en zagen met diamant

- Grondbank

- Puinbreker

- Staalbouw

- Betonbedrijf

- Handel in gebruikte bouwmaterialen.

Zoals we altijd de vrijkomende bouwmaterialen hebben verhandeld, zo is dat nog steeds actueel, vroeger uit “oog voor de handel”, nu uit noodzaak vanuit besef dat grondstoffen eindig zijn. Bovendien past dit ook in ons streven naar een inclusievere samenleving waarbij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd worden om als ieder ander mee te draaien in de samenleving.

Circulariteit is voor ons niets nieuws, eerder een bevestiging van wat we altijd al deden. “Less Waste!” biedt ons louter meer kansen en we zijn verheugd een actieve bijdrage te mogen leveren aan een meer circulaire en inclusieve samenleving. Ook dit is “samen Sterk voor morgen!”

"Elk tijdperk en iedere verandering in de economie biedt kansen voor een sloopbedrijf. Sloopbedrijven zijn namelijk de start van elke bouwkundige transformatie en transitie"

Marc van Zon
Bedrijfsleider Vissers