Asbestsanering & Chroom-6

Asbestsanering

Vissers verricht de sanering van asbesthoudende toepassingen uit woningen, gebouwen, fabrieken en bodem vakkundig en zorgvuldig. Hiervoor beschikken we over goed opgeleid, gekwalificeerd personeel en de benodigde certificaten. In goede samenwerking met onze opdrachtgevers, het bevoegd gezag en belanghebbenden wordt voorafgaand, tijdens én na onze werkzaamheden voortdurend overlegd. Asbestsanering is in de visie van Vissers niet alleen een kwestie van deskundig saneren, maar vooral ook van duidelijk communiceren.

Veilig en zorgvuldig

We hebben de juiste kennis en structuur om asbest op een veilige manier zorgvuldig te verwijderen. Met eigen materieel en vakkundige DAV’ers / DTA’ers zijn we flexibel inzetbaar en kunnen we snel op uw aanvragen reageren. We beschikken over een landelijke dekking, hoofdzakelijk zijn we werkzaam in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Naast asbestsaneringen in leegstaande (sloop)panden werken wij ook dagelijks voor diverse woningcorporaties, particulieren en/of bouwkundig aannemers. Hierbij voeren wij zowel asbestsaneringswerkzaamheden in bewoonde situatie uit als tijdens projectmatig onderhoud / renovatiewerkzaamheden.

Werkwijze asbest

Voordat asbest gesaneerd kan worden, moet een asbestinventarisatierapport opgemaakt worden. Dit rapport wordt opgesteld door een onafhankelijk gecertificeerd inventarisatiebureau. In het rapport staat waar het asbesthoudende materiaal zich bevindt, welke omvang het heeft en in welke risicoklasse het valt. Op basis van het inventarisatierapport kunnen wij een passende offerte maken voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Wij saneren asbest naar de eisen zoals ze zijn opgesteld binnen de geldende wet- en regelgeving. Op basis daarvan maken we een plan en brengen we tot uitvoering. De sanering van asbest kent geen grijze gebieden. De eisen zijn duidelijk.

Chroom-6 saneren

Naast het saneren van asbest verrichten wij ook de sanering van Chroom-6. Chroom-6 is een vorm van chroom dat in het verleden veel werd gebruikt ter beschermend dekmiddel voor hout, plastic en metalen oppervlakten, maar bijvoorbeeld ook toegepast in verf. In vaste vorm kan het geen kwaad, maar zodra het als stof vrijkomt, zijn zelfs kleine hoeveelheden al schadelijk. De stof kan in kleine oppervlakten verwerkt zijn, zoals kozijnen, maar ook op grote objecten zoals gebouwen, bruggen, viaducten of treinen. Daarom is het van groot belang om Chroom-6 deskundig te laten verwijderen door de juiste mensen.

Meer weten?

Samen met onze opdrachtgevers en gespecialiseerde medewerkers werken we samen aan een schone leefomgeving: veilig, zorgvuldig en duurzaam. Wilt u meer weten over asbestsanering, onze werkwijze of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op en laat het weten.