Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het duurzaam ondernemen houdt in dat we onze activiteiten willen uitvoeren met als streven winst voor mens, milieu en bedrijf. We streven dus profijt na op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Dit realiseren we door innovatie, acceptatie en communicatie waarbij er in overeenstemming gestreefd wordt naar profijt op meerdere vlakken. Dit is een steeds veranderend proces dat we transparant kunnen onderbouwen, zoals:

  • In het teken van circulariteit en soms ook economie: beter weggeven dan weggooien;

  • In het teken van Invulling voor de Mens: kijk niet altijd naar kosten vs. productie, maar kijk ook naar voldoening vs. kosten zoals bijvoorbeeld het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;

  • In het teken van zorgplicht voor omgeving: kosten maken om overlast voor de buurt te verminderen.

Personeel & ontwikkeling

Bij Vissers toetsen we de kwaliteit van personeel continu. Waar nodig scholen we bij en verbeteren we. De veiligheid en het welzijn van onze mensen staat bovenaan. Wij werken volgens VCA op de projectlocaties en we hebben een eigen actief veiligheidsbewustzijn programma.

Veilig werken
We hebben procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het welzijn een aandachtspunt is. Voor onze medewerkers regelen we alle zaken die nodig zijn, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige arbeidsmiddelen, instructies en opleidingen.

Kansen voor iedereen
De opbouw van ons personeelsbestand is een afspiegeling van de opbouw van de samenleving. Voor de in te vullen functies maken we geen onderscheid tussen man/vrouw, jong/oud en/of etnische afkomst.

Waar mogelijk zetten we voor kantoor- en buitenfuncties mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Of we contracteren bedrijven vanuit de sociale werkvoorziening. Daarnaast biedt Vissers actief kansen aan leerlingen en stagiaires.

Flexibiliteit voorop
Vissers stelt alles in het werk om flexibele arbeidskrachten en flexibel beschikbaar materieel standby te hebben. Hierdoor kunnen we snel reageren op wisselend werkaanbod. Om het inhuurpersoneel zo snel mogelijk te laten wennen aan de werkmethodes, communiceren we duidelijk over de taken en verwachtingen. Op deze manier krijgen ze de kans om kwalitatief mee te ontwikkelen.

Maatschappelijke initiatieven

Vissers is altijd al bezig geweest met maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder andere maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds te blijven pakken, zijn wij nauw betrokken bij de maatschappij. Wij dragen belangeloos bij in tal van initiatieven op gebied van sport, cultuur, vrije tijd en onderwijs.

Recycling

Naast sloopexperts zijn wij ook experts in recycling. In de praktijk blijken wij vaak veel meer vrijkomend sloopafval te kunnen hergebruiken dan onze opdrachtgevers vooraf hadden verwacht. Zo kunnen we puin en grond vaak ter plekke opnieuw gebruiken. Maar ook voor andere afvalstromen brengen wij nieuwe bestemmingen in kaart, waarbij we nauw samenwerken met de eindverwerkers. Hierdoor ontzien we het milieu en besparen we ook.

SROI: Social Return On Investment

Het doel van Social Return on investment (SROI) is het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder re-integratieondersteuning komt deze groep minder makkelijk aan werk. Op deze manier hopen overheden zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen.

Bij Social Return on Investment (SROI) worden tijdens de aanbestedingsprocedure of na de opdrachtverstrekking spelregels gemaakt over de wijze van het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Voor Vissers houdt dit in dat we al op tijd nadenken over deze invulling. Daarnaast zoeken we vaak al contact met uitvoeringsinstanties en adviesbureaus. Samen met hen kijken we naar de werkgebieden waarin we kandidaten kunnen inzetten. In de praktijk zijn er meerdere mogelijkheden om invulling te geven aan Social Return:

 

  • Het komt voor dat we kandidaten bekwamen in het begeleiden van logistieke transportbewegingen.

  • We zetten ook kandidaten in om de openbare wegen rond de projectlocatie schoon te houden.

  • Kandidaten kunnen onze “handslopers” en “saneerders” assisteren tijdens de sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden.

  • We zetten mensen in op de refurbished houten balken afdeling, waar ze in hun eigen tempo vrijkomend hout kunnen prepareren voor een volgende toepassing.