Bodemsanering

Bodemsanering

Als blijkt dat de bodem of het grondwater verontreinigd is, hebben wij de mensen en middelen om het terrein te saneren om te kunnen worden herontwikkeld. Als specialist in bodemsaneringen hebben wij veel ervaring met locaties waarbij issues op gebied van bodemverontreiniging speelt. Vissers ontzorgt u als opdrachtgever tijdens het hele saneringstraject.

Passend saneren

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. We spreken over bodemverontreiniging als er stoffen in de bodem zitten die er niet thuis horen. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling. Ook de functie van de bodem speelt een rol.

Als bodemsaneerder werken we aan effectieve, duurzame en kostenefficiënte saneringen voor bedrijven en overheden. Dat doen we door met een breed assortiment aan dienstverlening een saneringsaanpak te bieden die aansluit op uw situatie. Door onze ruime ervaring met bodemsaneringen zijn we in staat ook de meest complexe situaties uit te voeren.

Duidelijk communiceren

Bodemsanering is niet alleen een kwestie van deskundig saneren, maar ook van duidelijk communiceren. Vanaf de voorbereiding tot en met de afronding kunt u rekenen op zorgvuldige communicatie en totale ontzorging. Onze geregistreerde projectleiders en erkende milieukundige begeleiders houden u volledig geïnformeerd over de stand van zaken. We selecteren bewezen en innovatieve saneringstechnieken, kennen de juiste wet- en regelgeving en beschikken over de gepaste certificaten.