Veiligheid

Veiligheid Voorop

Bij Vissers hechten we veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van zowel medewerkers als van de omgeving. We krijgen binnen de bedrijfsvoering volop mogelijkheden om een veilige werkomgeving te bieden. Door middel van ons veiligheidsbewustzijn programma blijven we op consistente basis beroep doen op de veiligheid en veilig werken. Ongevallen komen nog té vaak voor binnen de sector en dat kunnen we ons niet permitteren. We streven naar 100% veiligheid. Onze medewerkers en de omgeving zijn hierin het allerbelangrijkste.

Veiligheidsbewustzijn programma

Enkele jaren geleden zijn we binnen Vissers begonnen met het veiligheidsbewustzijnsprogramma. Zo maken we onze medewerkers nog meer bewust van het belang van veilig werken. Veilig en gezond werken zal constant aandacht blijven vragen. Het veiligheidsbewustzijnsprogramma houdt in dat we alles doen om een veilige werkomgeving te creëren.

Veiligheid

Naast het faciliteren van alle materiële zaken die nodig zijn, houden we onder andere start-werkbesprekingen, werkplekinspecties en diverse toolboxmeetings. Tijdens deze bijeenkomsten spreken we met de medewerkers over veilig werken. De uitkomsten van deze werkplekinspecties worden doorgesproken met de betreffende uitvoerders/bedrijfsleiders. Daarnaast brengen we de directie hiervan op de hoogte.

PBM's

Veilig werken is onder meer ook het gebruik van de juiste PBM’s. PBM staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze zetten we in als betere maatregelen onvoldoende bescherming bieden. Betere maatregelen zijn het gevaar aan de bron bestrijden, de bron isoleren of afschermen en het gevaar met collectieve maatregelen beperken.

PBM’s zijn er om onze medewerkers te beschermen. Vissers faciliteert hierin en ziet toe op het gebruik ervan. Bij persoonlijke beschermingsmiddelen denken we met name aan:

 • oogbescherming;

 • gehoorbescherming;

 • adembescherming;

 • hoofdbescherming;

 • handbescherming;

 • voet- en beenbescherming;

 • lichaamsbescherming;

 • valbescherming.

Omgevingsmanagement en -analyse

Voorafgaand aan de uitvoering van een project analyseren we de omgeving. Deze analyse geeft inzicht in de directe omgeving en hoe we hier zo veel mogelijk rekening mee kunnen houden. Het is belangrijk om te weten hoe deze omgeving eruit ziet. Bevinden zich in de nabijheid van de locaties woningen, scholen, winkels of is er binnen de directe omgeving een zorginstantie? Allemaal zaken die we in beeld brengen en waarop we kunnen anticiperen.

Betrokkenen

Ook analyseren we de omgeving voor wat betreft stakeholders. Deze analyse geeft ons inzicht in wie deze stakeholders zijn. En hoe we deze zo optimaal mogelijk kunnen informeren en hinder kunnen minimaliseren. Veelal clusteren we de stakeholders om deze per groep én op maat te kunnen benaderen. Uiteraard blijft onze omgevingsmanager voor alle stakeholders rechtstreeks beschikbaar voor separaat overleg bij vragen en/of opmerkingen.

Toolbox

Wanneer we onze werknemers willen informeren over een bepaald veiligheidsonderwerp organiseren we een toolboxmeeting. Het doel hiervan is om de veiligheid binnen Vissers te bevorderen. De toolboxmeetings zijn voor leidinggevenden, uitvoerend personeel en derden. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

 • Het gebruik van gereedschappen;

 • Werken op hoogte;

 • Orde en netheid op de bouwplaats;

 • Gevaarlijke stoffen.