Eureka Breda

Asbestsanering en sloopwerken Eureka Breda

Ten behoeve van de herontwikkeling hebben we de grootschalige asbestsanering en sloopwerken van het voormalige Euretco terrein in Breda gerealiseerd. De verouderde panden maakte ruimte voor een gevarieerd en autoluw woongebied met 307 wooneenheden in het groen. De initiatiefnemers Maas-Jacobs en Nederlands Bouw Unie hebben in samenwerking met MIX architectuur en MTD Landschapsarchitecten het plan ontwikkeld onder de naam ‘Eureka’. Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we een interactieve informatiebijeenkomst gehouden met de omwonenden om inzicht te geven in de asbestsanering en sloop. Hinderbeperking en veiligheid waren hierbij de meest in het oog springende onderwerpen.

Duurzaam en circulair hergebruik

Na gereed komen van de asbestsaneringswerkzaamheden werd gestart met de sloopwerkzaamheden door onze collega’s van M. Heezen, waarbij zoveel als mogelijk de vrijkomende materialen voor direct circulair hergebruik zijn ingezet en voor hoogwaardige recycling tot nieuwe grondstoffen. Ook het vrijgekomen puin is in eigen beheer gebroken, de betongranulaten zijn als half fabricaat afgezet bij de lokale betonindustrie en ook het overige menggranulaat is lokaal afgezet. Minder transport is minder CO2, halfproduct beton is minder grind en meer circulair. We kijken terug op een prettig project met een fijne opdrachtgever.

Balie van vrijgekomen stalen liggers afkomstig van het sloopproject Eureka Breda

Tijdens de sloopwerkzaamheden bij het project Eureka in Breda hebben veel vrijkomende materialen een nieuwe bestemming gevonden. Fantastisch om te zien hoe bijvoorbeeld vrijgekomen stalen liggers een tweede leven hebben gekregen als balie bij Cure Afvalbeheer in Eindhoven. Samen sterk voor morgen.

Balie van stalen liggers

Meer referenties?

Wil je meer weten over Vissers of weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op gebied van sloopwerken, asbestsanering of bodemsanering? Bekijk dan meerdere referenties.