Nieuws

Totaalsloop oude reinwaterkelder Brabant Water

In Tilburg zijn we voor Brabant Water N.V. bezig met de totaalsloop van de oude reinwaterkelder, vooruitlopend op de realisatie van een zogeheten ‘spoelwaterterugwinunit’ (STU). De oude reinwaterkelder was ongeveer 2.500m3 groot en gebouwd omstreeks 1928 en is al langere tijd buiten gebruik. Tijdens onze werkzaamheden worden er ook damwanden en bronnering rondom de bestaande kelder geplaatst om de vloer in den droge te kunnen verwijderen. Na het afronden van de sloopwerkzaamheden wordt direct gestart met de bouw van de STU.

  • linkedin
  • whatsapp