Start totaalsloop schoolgebouw

Start totaalsloop voormalig schoolgebouw Breda

Als vervolg op het eerder onbewoonbaar maken en een zorgvuldige asbestsanering van een voormalig schoolgebouw in Breda, zijn we deze week in opdracht van Bouwbedrijf Boot gestart met de totaalsloop van het complex. Het terrein dient plaats te maken voor het fraaie nieuwbouwproject onder de naam “Ensemble Breda, de entree van het Ginneken” van Van Deursen Group. Na het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden zetten we tevens de mobiele puinbreker in om het vrijgekomen puin op locatie om te zetten in hoogwaardige kwaliteit granulaat. Een goed project waarmee we een mooi stukje terug kunnen geven aan de omgeving en Breda kunnen voorzien van nieuwe ontwikkelingen!

  • linkedin
  • whatsapp