Blijf op de hoogte

Binnenstedelijke renovatiesloop Dordrecht

In het stadscentrum van Dordrecht voeren we een binnenstedelijke renovatiesloop uit. Het betreft de transformatie van twee geschakelde winkelpanden, waarbij de historische gevels van het voormalige bankgebouw behouden blijven. Inmiddels hebben we ook de opdracht gekregen voor fase 2: de totaal- en renovatiesloop van het aangrenzende pand aan de achterzijde. De werkzaamheden verlopen volgens plan én in goed overleg met opdrachtgever Aannemersbedrijf A. van Alphen, waarbij veel aandacht is besteed aan veiligheid voor publiek, belendende gebouwen en minimale overlast voor de omgeving.

  • linkedin
  • whatsapp