Samenwerking Wecycle

Vissers in zee met inzamelorganisatie Wecycle

Met ingang van augustus 2020 is Vissers uit Oosterhout gaan samenwerken met inzamelorganisatie Wecycle om vrijkomende lampen en armaturen op eigen locatie en projectlocaties in te zamelen conform de Regeling Bouwbesluit 2012. Dit besluit is erop gericht lampen en armaturen aan de bron te scheiden en gescheiden af te voeren.

Door middel van de samenwerking met Wecycle wil Vissers, dat al meer dan 60 jaar actief is op de markt van sloop en asbestverwijdering, een bijdrage leveren aan een schoner milieu.

Marc van Zon, bedrijfsleider bij Vissers, zegt daarop in een toelichting: “Binnen de brede bouw- en vastgoedsector wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wij streven continu naar verbetering op het gebied van milieu door bewust en efficiënt om te gaan met grond- en hulpstoffen binnen de relevante en van toepassing zijnde wet- en regelgeving”.

“Intensieve samenwerking met de bouw- en sloopsector heeft al jaren onze prioriteit. Juist omdat hier nog steeds grote volumes lampen en armaturen niet in het juiste afvalcircuit terechtkomen. Als we die afvalstromen kunnen verbeteren, komen ook de ons door de overheid opgelegde inzameldoelstellingen binnen bereik”, zo zegt Gied van Hoorn, directeur van LightRec, de stichting die in Nederland primair verantwoordelijk is voor de gescheiden inzameling van lampen en armaturen. “Het is fantastisch dat Wecycle dat door ons is gecontracteerd nu samen met Vissers optimale controle kan houden op die zo noodzakelijke retourstromen.”

Naast een bijdrage aan de circulaire economie leveren de volumes van Vissers via de samenwerking met Wecycle waar mogelijk ook een bijdrage op het vlak van Social Return. De lampen worden verantwoord verwerkt en armaturen worden gesorteerd en, indien mogelijk, gedemonteerd bij een van de Wecycle Service Centers waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken en voor hen de kans op een terugkeer op de arbeidsmarkt zal toenemen. 

Deze service centers zijn alle WEEELABEX gecertificeerde bedrijven (Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence); een Europees initiatief dat een minimaal kwaliteitsniveau vastlegt voor de recycling van e-waste.

  • linkedin
  • whatsapp