Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement bij sloopprojecten

Omgevingsmanagement neemt een steeds grotere rol in bij onze projecten. Zo maken we in Schiedam gebruik van bouwkundige vooropnamen van woningen en zijn trillingsmeters geplaats om de intensiteit van trillingen te meten. Bebording zorgt voor een veilige afscheiding tussen bouwplaats en verkeer, evenals afzetting, en met het sproeien van zowel het te slopen pand als van het puin reduceren we hinder in de vorm van stof. Op deze manier kunnen we de omgeving optimaal managen en hinder minimaliseren.

  • linkedin
  • whatsapp